Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě stazmedical.cz. Internetový obchod provozuje firma Staz Medical s.r.o., Mlýnská 1022/21, 74601 Opava, IČ: 28655311, DIČ: CZ28655311. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Kdy a jak dostanu zboží?

Po dokončení objednávky v našem internetovém obchodě  Vám na Vaši e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení Vaší objednávky. Objednávka je v tu chvíli platná a námi zaevidovaná. Pokud si zvolíte způsob úhrady na dobírku, zboží budete hradit hotově při převzetí. Pokud si jako způsob úhrady zvolíte platbu předem, součástí potvrzení Vaší objednávky, které Vám bude zasláno na Vaši e-mailovou adresu, budou i potřebné údaje o platbě. Číslo účtu pro odeslání částky je 272226679/0300.
Veškeré zboží, které máme v nabídce našeho internetového obchodu, máme skladem. Naprostou většinu objednávek expedujeme ještě v den jejich přijetí,  nejpozději  dvou pracovních dnů od přijetí Vaší objednávky tedy dorazí zboží na Vámi zvolenou adresu.

Doprava

Pro dodání zboží využíváme přepravní společnosti DPD, PPL a  Českou poštu. Při nákupu nad 1300 Kč je doprava zdarma a obdržíte dárek. Při nákupu do 1300 Kč je cena dopravy 99 Kč při dodání přes PPL nebo 129 Kč při dodání přes Českou poštu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu stazmedical.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu stazmedical.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu stazmedical.cz, pochází od oficiálních výrobců.

8. Ceny uvedené v internetovém obchodě stazmedical.cz  jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu stazmedical.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 1 hodiny od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.