O StazMedical s.r.o.

Vážení přátelé, návštěvníci těchto stránek, dovolte, abych vás seznámil se skutečností, že 22.4.2011 byla založena dceřiná společnost firmy Staz s.r.o. s názvem  Staz medical s.r.o.

Jaké důvody nás k založení této společnosti vedly?  Po celou dobu takřka 15 ti let, kdy se intenzivně zabýváme  zdravou výživou vašich miláčků se setkáváme s problémy způsobenými špatnou výživou a ne vždy s optimálními chovatelskými návyky. Setkáváme se také s tím, že  přešlechťování a hýčkání psů  vedoucí mnohdy vede k poruchám nejen zdravotního stavu, ale i chování. 

Každý den v naši mnohaleté praxi tak odpovídáme na dotazy chovatelů z celé republiky, ať už to telefonickou formou, e maily, nebo i formou poradny umístěné na našich stránkách www.firstmate.cz.

Ohlédneme li se zpět, nepochybně se nám za celou dobu, kterou se věnujeme výživě zejména psů a koček podařilo vykonat mnohé. Konec konců reference vás chovatelů to dokazují. Všichni naši spolupracovníci jsou především sami aktivními chovateli psů mnozí z nich patří i k autoritám v nejrůznějších oblastech kynologie. Na jedné straně vidíme výsledky našeho dlouholetého úsilí, ale na druhé straně víme, že mnohé by se ještě dalo vykonat  jak v oblasti prevence a osvěty, ale i v oblast veterinární péče.

Proto nabízíme vám chovatelům v České a Slovenské republice možnost veterinárního poradenství, léčebné a preventivní činnosti.

Ing. Gerhard Stein a MVDr. Zoltán Tatarko